Короткий Звіт із Загальних Зборів / Brief Report from the Annual Meeting

КОРОТКИЙ ЗВІТ із Загальних Зборів парафії Св. Івана Хрестителя в Гантері 17 лютого 2013 р. Б.

 • Зборами провадив парох, о. др. Іван Кащак. Він відкрив Збори молитвою та вшанував покійних парафіян і прихожан, спеціяльно тих, які відійшли у вічність протягом минулого року.
 • П. Ліда Пясецька відчитала протокол з минулорічних Зборів, щоб пригадати про зроблені тоді рішення.
 • Звітували Богданна Титла за Мужів Довіря, Ксеня Ференцевич за Ювілейний Комітет, і Наталя Коростіль за церковну касу.
 • Присутні висловили велике признання Ювілейному Комітетові, під проводом п. Ксені Ференцевич, за надзвичайну працю в підготовці і переведенні Ювілею Церкви Св. Івана Хрестителя в Гантері, і висловили надію, що члени того Комітету будуть надалі зацікавлені і продовжуватимуть працювати у церковних комітетах та акціях.
 • Признання було також для п. Наталі Коростіль за визначну працю в провадженні церковних касових книг.
 • Також ще раз ґратулювали п. Тоні Льорх за одержане відзначення від Папи Римського за її довголітну працю.
 • Рішено цього року взятися до віднови даху, і що ще виявиться потрібним у Хижі. Господарі, пп. Олесь Пясецький і Степан Коростіль мають підшукати потрібні фірми майстрів до тої роботи і дістати від них пропозиції коштів праці.
 • Більшістю голосів присутні одобрили думку, щоб робити старання придбати площу на схід від Ґражди. П. Борислав Білаш, в імені Парафії, буде переговорювати з аґентом і власниками тої посілости.

Обрано новий склад Парафіяльного Комітету, а саме:

Мужі/Жінка Довіря – п. Степан Коростіль, п-ні Богданна Титла, п. Борислав Білаш
Вільні Члени – п. Іван Ґайдош, п-ні Меланія Сербай
Секретар – п-ні Лідія Пясецька
Скарбник – п. Олесь Пясецький
Бухгальтер – п-ні Наталя Коростіль
Реф. Господарки – п-ве. Олесь Пясецький, Степан Коростіль
Реф. Буфету – п-ні Тоня Льорх
Реф. Мистецької Виставки – п-ні Софія Геврик, п-ні Лідія Пясецька
Реф. Крамнички – п-ні Віра Ґайдош
Реф. Імпрез – п. Степан Коростіль, п-ні Ярослава Ткачук
Реф. Імпрез літом – п. Андрій Титла
Контр. Комісія – п-ве. Юрій Яримович, Ярослав Федун, Ярослав Лешко
Реф. Церк. Порталу–  п. Андрій Титла
Прес-референт – п-ні Тамара Цісельска
Фото референт – п. Роман Грицин.

________________________
A SHORT REPORT on the proceedings at the Yearly Parish Meeting of St. John the Baptist UCC in Hunter, NY February 17, 2013

 • Very Rev. Dr. Ivan Kaszczak presided over the meeting. He opened the proceedings by remembering the deceased members and friends of the parish with a prayer.
 • Mrs. Lydia Piaseckyj read the minutes from last years Annual Meeting to remind the attendees of previous decisions
 • Mrs. Bohdanna Tytla presented a yearly report in the name of the trustees, Mrs. Xenia Ferencevych reported for the Jubilee Committee, and Mrs Natalia Korostil reported on the state of the parish fiscal situation.
 • The attendees expressed their commendation and thanks to the members of the Jubilee Committee, under the leadership of Mrs. Xenia Ferencevych, for their extraordinary work in the organization and realization of the Jubilee Celebrations, and expressed their hope that more young people will continue to be active in our parish programs.
 • Mrs. Natalia Korostil was also recognized and praised for her exemplary work as parish bookkeeper.
 • Mrs. Tonia Lorch was enthusiastically applauded for receiving a special certificate of commendation from His Holiness Pope Benedict XVI.
 • It was decided that this year it will be necessary to install new roofing on Khyzha (the rectory building), repair the chimney, if needed, and perform all other required repairs on the roof level. Alex Piasecky and Stepan Korostil are to obtain bids for this work from available and interested roofers.
 • The majority of parishioners voted for the proposal to investigate the possibility of acquiring the property west of Grazhda. Mr. Borislaw Bilash, from the parish committee, will talk with the agent and owners about this matter.

The new Parish Committee was elected as follows:

Trustees – Stepan Korostil, Bohdanna Tytla, Borislaw Bilash
Members  – Ivan Gaidoch, Melania Serbay
Secretary – Lydia Piasecky
Treasurer – Alex Piasecky
Bookkeeper – Natalia Korostil
Maintenance – Alex Piasecky, Stepan Korostil
Buffet – Tonia Lorch
Art exhibit – Sofia Hewryk, Lydia Piasecky
Parish shop – Vira Gaidoch
Activities – Stepan Korostil, Yaroslawa Tkaczuk
Activities – summertime – Andrij Tytla
Auditors – George Yarymowycz, Yaroslaw Fedun, Yaroslaw Leshko
Web-master – Andrij Tytla
Press reports – Tamara Tsiselsky
Photo reports – Roman Hrytsyn

This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

One Response to Короткий Звіт із Загальних Зборів / Brief Report from the Annual Meeting

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.