Вказівки для відкриття нашої церкви / Guidelines for opening our church

Вказівки для відкриття нашої церкви – Прошу дотримуватися цих вказівок

Через кризу корона-віросу вас не зобов’язує відвідувати церковні служби до подальшого повідомлення.
Пр’яма трансляція відправ буде продовжуватися з церкви в Кергонксоні для вірних котрі ще остерігаються особисто приходити до церкви.

Вказівки для парафіян та гостей:

 • Якщо Ви чуєтеся хворим – прошу не відвідувати особисто церкву.
 • Максимум 10 людей можуть бути всередині церкви – самітні особи повинні стояти на відстані 6 стіп
 • На дворі біля церкви – самітні особи повинні стояти на відстані 6 стіп
 • Маски конечно потрібно носити
 • Молитовники не будуть доступні для Вашого використання. Будь ласка, принесіть з дому свої власні молитовники.
 • Поклоніння іконам та хрестам слід здійснювати, не торкаючись і не цілуючи їх
 • Ви не повинні відчувати себе зобов’язаними приступати до Святого Причастя, якщо Ви боїтеся це робити.
 • Кошик для колекцій буде розміщений ззаду церкви. Ви можете залишити свої пожертви на церкву в кошику.
 • Не слід вітати один одного рукостисканням, а після закінчення Служби Божої прошу не спілкуватися біля церкви.
 • Зовнішна лазничка на бальконі Ґражди буде відкрита під час Літургії для конечних потреб.
 • Церква буде очищена / дезінфікована перед кожною Літургією, коли можуть бути присутні вірні.

Хай Бог благословить Вас – Будьте Здорові – Будьте в Безпеці

 

_____________________________

 

Guidelines for opening our church – Please follow these guidelines

Due to the ongoing public health crisis, you are not bound by the obligation to attend church services until further notice. Live-streaming of liturgical services will continue from the Kerhonkson church for the time being as many faithful might be uneasy in attending personally.
Parishioner and guest guidelines:

 • If you feel ill – please do not attend services.
 • 10 people maximum inside the church – non-family members must stand 6 feet apart
 • Outdoors – non-family members must stand 6 feet apart
 • Masks must be worn
 • Prayer books will not be available for your use. Please bring your own prayer books from home.
 • Veneration of icons and crosses should be done without touching or kissing them
 • You should not feel obliged to come forward for Holy Communion if you are uneasy about receiving.
 • A collections basket will be placed in the back of the church. You may leave your offerings in the basket.
 • You should not greet one another with handshakes and should leave the church following the completion of the service.
 • The outside restroom on the Grazhda balcony will be open during Liturgy for emergencies.
 • The church will be cleaned/sanitized before each service when the public may be present.

God bless you – Be Well – Stay Safe

This entry was posted in covid-19. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.