Звернення Єпископів / Memorandum of the Bishops

Звернення Єпископів Української Католицької Церкви у Сполучених Штатах Америки щодо богослужень Квітної Неділі, Страсного тижня та Великодня під час COVID-19 пандемії

Дорогі всечесні отці, богопосвячені особи та усі вірні!

Христос – між нами!

Намагаючись стримати поширення коронавірусу, державні органи та органи охорони здоров’я в нашій країні, продовжили дію наказу «перебувати вдома» до кінця квітня 2020 р. Піклуючись про загальне добро, а також про фізичне та духовне здоров’я всіх людей, ми, єпископи Української Католицької Церкви в Америці, закликаємо вас у цей критичний час увійти глибше у суть нашої християнської віри, дотримуючись приписів органів державної влади. Ми просимо вас святкувати величні тайни нашого спасіння в Христовій смерті та воскресінні удома. Разом з вами визнаємо велику жертву, яку ми покликані пережити, не будучи фізично присутніми на богослуженнях Страсного тижня та Великодня, та віддалені одні від одних.

Через благодать, яка випливає із споминання страстей, смерті та воскресіння нашого Господа, ми пам’ятаємо, що радість Воскресіння починається з особистої зустрічі з Воскреслим Господом. Що перемінило сльози Марії Магдалини на Великодню радість? Лише зустріч з воскреслим Христом! Тому, Великоднє Євангеліє є розповіддю не лише про нове життя, яке приходить після смерті, але також про зустріч Марії з Господом. Ісус Христос зустрічається з нами, – кличе кожного з нас по імені, відкриває наші очі та закликає нас побачити Його і бути з Ним у Воскресінні. Незважаючи де ми є або що відбувається в нашому житті, навіть серед смертельної кризи як теперішня пандемія, ми є покликані до духовної радості через Божу любов, яка долає смертю смерть і дає життя вічне.

Ми заохочуємо вас якнайповніше брати участь у богослуженнях Страсного тижня та Великодня за допомогою радіо, телебачення або прямих трансляцій по Інтернету. Ми заохочуємо вас почернути з скарбниці молитви нашої Церкви, молячись індивідуально або родина в домашній церкві. Христос є направду серед нас!

Ми просимо духовенство продовжувати служити богослуження під час Страсного тижня та Великодня без (фізичної) участі вірних:

  1. Вірні можуть приймати участь у відправах Божественних Літургій та благословення верби та великодніх кошиків через пряму трансляцію відправ з церкви. Благословення промовлене у наших церквах буде включати вербу чи великодні кошики у наших домах. Молитва благословення є ключовим елементом під час освячення. Вірні, які мають освячену воду у своїх домівках, можуть покропити нею ці предмети, беручи участь у молитві через онлайн-трансляцію чи, навіть, промовляючи молитви разом, як сім’я.
  2. Вечірня у Велику П’ятницю з виставленням Плащаниці та Воскресна Утреня повинні служитися у церкві без процесії. Обхід зі Святою Плащаницею може відбуватися навколо вівтаря, а також царські двері іконостасів можуть бути використані замість дверей до храму під час Воскресної Утрені.
  3. Таїнство Покаяння / сповіді надалі буде доступне для віруючих індивідуально. Священики повинні вказати парафіянам, коли і де вони можуть уділяти Сповідь своїм вірним, дотримуючись безпечної відстані між священиком і каяником. У разі неможливо пруступити до сповіді, вірних проситься збудити досконалий жаль у собі та промовити Акт досконалого жалю за гріхи, де каянник щиро жаліє за свої гріхи, не з остраху перед Божим справедливим покаранням, а тому, що образив Люблячого Бога. Цього року обов’язок піти до сповіді під час великоднього періоду є продовженим до свята Зіслання Святого Духа.

Дорогі вірні! Скоро одного дня буде оголошено, що ми всі разом знову публічно служитимемо Божественну Літургію та інші відправи. Ми з нетерпінням очікуємо цього дня, коли вітатимемо вас у церкві. Це буде радісний день, і ми усі будемо тішитися з нагоду зустрітися разом більше ніж коли-небудь скоріше, дякуючи за Божий дар сопричастя у Церкві, Христовому Тілі, якого ми є членами.

Наша гаряча молитва лине сьогодні, щоб наш Воскреслий і Живий Господь дарував свій мир і благодать вам і вашим близьким, нашій спільноті, нашій державі і світові! Просимо приєднуватися до нас у молитві за всіх, хто страждає від коронавірусу, за всіх медичних працівників та волонтерів, а також за зменшення тривоги та напруги, викликаних цією пандемією. Віддаючись під материнську опіку Божої Матері і Матері нас усіх, єднаймо наші страждання з стражданнями Господа нашого Ісуса Христа, та покладімо нашу надію та віру у Його славне воскресіння.

Благословення Господнє на Вас!

+ Високопреосвященний Борис Ґудзяк
Митрополит Української Католицької Церкви у США
Архиєпископ Філадельфійський для Укpаїнців

+ Преосвященний Павло Хомницький, ЧСВВ
Єпископ Стемфордської єпархії

+ Преосвященний Венедикт Алексійчук
Єпископ Чиказької єпархії святого Миколая

+ Преосвященний Богдан Данило
Єпископ Пармської єпархії святого Йосафата

+ Преосвященний Андрій Рабій
Єпископ-Помічник Філадельфійський

Дано 1 квітня 2020 року
Катедра Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії у Філадельфії

__________________________________

Memorandum of the Bishops of the Ukrainian Catholic Church in the United States of America Regarding Palm Sunday, Holy Week, and Easter celebrations during the COVID-19 pandemic

Dear beloved clergy, religious, and faithful!

Christ is among us!

In order to help curb the spread of the Coronavirus the civil and health authorities in our country have extended the “Stay at Home Order” until the end of April 2020. Out of deep concern for the spiritual and physical well-being of all persons —we the bishops of the Ukrainian Catholic Church in America urge you at this crucial time to enter more deeply into the very heart of our Christian faith while following the directives of civil authorities. We ask you to celebrate the great mysteries of our salvation in Christ’s Death and Resurrection at home. Together with you, we recognize the sacrifice we are all called to make by being physically distanced from the Holy Week and Pascha services in church and from one another.

Trusting in the graces flowing from the celebration of the Passion, Death and Resurrection of Our Lord, we remain mindful that paschal joy has its source in a personal encounter with the Risen Christ. What did it take for Mary Magdalene’s tears to give way to Easter joy? Nothing less than meeting the risen Christ! The Easter Gospel is not only about Christ’s passage from death to life, but also about the encounter Mary has with the Lord. Jesus meets us – calls us by name, opens our eyes, and invites us to see him and be with and in Him in the Resurrection. No matter where we are or what may be happening in our lives, precisely in the midst of a deathly crisis such as the present pandemic, we are called to spiritual joy through the love of God who conquers death by death and gives eternal life.

We encourage you to participate as fully as you can in Holy Week and Pascha services by way of radio, television or live-streamed broadcasts. We encourage all the faithful to turn to the Church’s treasury of prayer, praying individually or as a family in the domestic church. Christ is truly among us!

We request the clergy to continue Holy Week and Pascha services without the physical presence of the body of the faithful:

  1. The faithful can participate in the celebration of Divine Liturgies and the Blessing of Willows and Easter Baskets via live-streamed services. The blessing pronounced in our churches will extend to the respective items in our homes. The prayer of blessing is the key element in these sacramental rituals. The faithful who have holy water in their homes may sprinkle it on these items while participating in the prayer via internet or by saying the prayers of blessing alone or together as a family or household.
  2. The Great Friday Vespers with the placement of the Holy Shroud and Resurrection Matins services ought to take place within the church with no processions. The procession with the Holy Shroud can take place around the holy altar, and the opening rituals of Resurrection Matins can be conducted in front of the royal doors of the iconostasis instead of at the outside church doors.
  3. The faithful can continue to approach the Sacrament of Reconciliation/Confession on an individual basis.Priests should indicate to parishioners when and where they are available for confessions maintaining the prescribed safe distance between priest and penitent. When confession is not possible, faithful are encouraged to make Acts of Perfect Contrition, when a penitent sincerely regrets his or her sins, not merely out of fear of God’s just punishment, but because of having offended our Loving Lord. This year, the canonical obligation of going to confession in the season of Easter can be fulfilled in the time period extending to the feast of Pentecost.

Our beloved faithful, one day soon, an announcement will be made that we can celebrate the Divine Liturgy and other services all together again. We look forward to that joyous day. We will appreciate seeing each other more than ever, giving thanks for God’s gift of communion in the Church, the Body of Christ of which we are members!

Our fervent prayer is that our Resurrected and Living Lord may bestow his peace and grace upon you and your loved ones, upon our community, our nation and the world! Please join us in praying for all who are suffering from the Coronavirus, for all health care workers and first responders, and for an easing of the anxiety and tension caused by this pandemic. Relying on the care of the Mother of God and the Mother of us all, we unite our sufferings to those of Our Lord Jesus Christ, and we place our hope and trust in His glorious Resurrection.

The blessing of the Lord be upon you!

+ Borys Gudziak
Archbishop of Philadelphia for Ukrainians
Metropolitan of Ukrainian Catholics in the United States

+ Paul Chomnycky, OSBM
Eparch of Stamford

+ Вenedict Aleksiychuk
Eparch of St. Nicholas in Chicago

+ Bohdan J. Danylo
Eparch of St. Josaphat in Parma

+ Andriy Rabiy
Auxiliary Bishop of Philadelphia

Given on April 1, 2020
Metropolitan Cathedral of Immaculate Conception in Philadelphia, PA

This entry was posted in covid-19 and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.