Завершення ювілею / Our Jubilee Concludes

Золотий ювілей нашої церкви і парафії урочисто і величаво завершився у неділю 2 вересня, Архиєрейською Службою Божою і святковим бенкетом. Кілька хвилин по 10 годині рано, коло церкви привітала нашого Владику Павла Хомницького, найстарша активна членка гантерської громади, пані Оля Кобзяр хлібом і сіллю та побажанням на подальшу успішну і плідну роботу.

Увійшовши до церкви, Владика Павло, о. парох Іван Кащак, літній парох о. Степан Попко та колишні душпастери о. Володимир Пісо і о. Василь Тівадар розпочали Святу Літургію з участю прекраснго співу церковного хору.  Хором дириґувала Христина Боднар-Шелдон.

Після Служби Божої, присутні зійшли до приміщення святкового бенкету біля хижі. Тут під великим і елегантно прибраним шатром зібралося понад 400 осіб – церковна єрархія, парафіяни, прихожани та приятелі громади – щоби насолодитися смачним обідом і цікавою та веселою мистецькою програмою.

Відкрив програму танцювальний ансамбль, у складі гантерських дітей під керівництвом Христі Ґорської-Макар, який виконав традиційний привітальний танець «Привіт».

Головним промовцем був д-р Богдан Макаревич, син великого мецената св. п. д-р Івана Макаревича, який подарував землю на церкву і завідував її будівлею. Д-р Макаревич мол. дотепно і цікаво розповів про історію церкви св. Івана Хрестителя і свою родину. Цими словами, він створив теплий, родинний настрій який панував протягом решта дня.

Рівнож того дня, виступали: тріо «Рідна Пісня», діти-випускники літнього курсу співу при Центрі Української Культури під керівництвом Анни Бачинської, Наталка Соневицька з оригінальними коломийками, абітурієнти «Студії Мистецького Слова» а саме, Тиміш Ганкевич, Адам Гапій, Софія Зєлик і Мелася Сербай, які виконали гуморески Едварда Козака. На кінець, о. Степан Попко задеклямував власний вірш, слова якого весело і доречно зображали наших прафіян і громаду.

Треба згадати, що підчас бенкету, нагороджено Тоню Льорх признанням від Папи Римського за її довголітню, віддану та непересічну працю при парафії а особливо, як керівник парафіяльного буфету. Від Епархії теж отримали грамоти заслуги, жінка довіря Богданна Титла, муж довіря Степан Коростіль і Олексій Пясецький.

Мистецькою програмою провадив Іван Макар, а організатори бенкету були Мішель Геврик і Мотря Бейґер разом з Юстином Макаревичом. Заради їхніх зусиль, та співпраці незліченних добровольців, наш ювілейний сезон включно з цією завершальною імпрезою увінчалися великим успіхом. Щира дяка всім за співучасть!

________________________

On Sunday, September 2nd, St. John the Baptist Ukrainian Catholic Church’s Golden Jubilee concluded in grand style with the celebration of a Pontifical Divine Liturgy followed by an anniversary banquet. Events got underway shortly after 10 a.m. when our oldest active parishioner, Olha Kobziar greeted Bishop Paul Chomnycky near the church with traditional bread and salt and wished him and the Eparchy further success and good works.

Within the church, Bishop Paul, pastor Ivan Kaszczak, summer pastor Stepan Popko and two former pastors Volodymyr Piso and Vasil Tivadar, celebrated liturgy to the lovely accompaniment of our own church choir.  The choir was directed by Chrystyna Bodnar-Sheldon.

Following the liturgy, over 400 people amassed under a large and elegantly appointed tent near the rectory to enjoy a delicious lunch and entertaining program of speeches, dancing and music.

The anniversary program opened with a delightful performance of the “Pryvit” dance, performed by children of the Ukrainian Mountaintop under the direction of Chrystia Gorski-Makar.

The keynote speaker was Dr. Bohdan Makarewycz, son of the late Dr. Iwan Makarewycz, donor of the land on which the church was built and its main champion. The junior Dr. Makarewycz spoke informatively and touchingly of the church’s history and his family. His words created a warm and family-oriented atmosphere that pervaded the rest of the celebration.

Also on the program that day: Ridna Pisnia Trio, the MACGC children’s folk singing chorus under the direction of Anna Bachynsky, Natalka Sonevytsky who sang her original kolomyjky, members of The Ukrainian Stage Ensemble including, Tymish Hankewycz, Adam Hapij, Melanie Serbay and Sofika Zielyk who performed several humoresques written by Edward Kozak. The program culminated in a witty and heartfelt poem about our parishioners and community written and recited by pastor Stepan Popko.

A highlight of the banquet was when Tonia Lorch received papal recognition for her longtime and dedicated service to the parish. Service awards from the Eparchy also went to church trustees Bohdanna Tytla and Stepan Korostil and Alex Piaseckyj.

Fulfilling the role of MC was Ivan Makar, and organizers of the banquet were Michelle Hewryk and Motryja Bejger along with Justyn Makarewycz. It is because of their tireless efforts and the collective good will and generosity of countless volunteers that our jubilee season and its closing event were such a success. Sincere thanks to everyone who participated!

This entry was posted in jubilee and tagged , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Завершення ювілею / Our Jubilee Concludes

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.