Загальні Збори Парафії / Annual Parishioners Meeting

Дорогі Парафіяни Храму св. Івана Хрестителя y Гантері!

Повідомляємо про те, що щорічні Загальні Збори парафії відбудуться у неділю 28 лютого 2016 року, о годині 2:30 по полудні, після Богослужіння у приміщенні «Ґражда».

Присутність на зборах є обов’язком кожного парафіянина. Адже, Ваша участь є необхідною для вирішування важливих, біжучих справ.

Якщо у Вас бажання стати членом церковного комітету цього року, ласкаво звертайтеся до голови номінаційного комітету Ірки Савчин-Дол на адресу [email protected] або на тел. 973-993-3170.

Повне право голосу матимуть ті парафіяни котрі вирівняли свою вкладку за 2015 рік. Можна буде вирівняти щорічну вкладку в день Зборів. Кошт від родини є $25.00, від особи $20.00.

За парафіяльний комітет
Ксеня Ференцевич
Секретаp

 

ПРОГРАМА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПАРАФІЇ
неділя 28 лютого 2016 р.

1. Відкриття – молитва, вшанування парафіян хто відійшли у Вічність хвилиною мовчання
2. Вибір президії Зборів
3. Ухвалення програми Зборів
4. Прочитання та прийняття протоколу з попередніх Зборів
5. Звіти членів парафіяльного комітету (мужів довіря, бухгалтера, референтів)
6. Дискусія над звітами
7. Звіт Контрольної Комісії – уділення абсолюторії
8. Звіт Номінаційної Комісії
9. Вибір членів парафіяльного комітету на 2016-2017 рр.

Мужі довіря (2)
Секретар
Скарбник
Бухгалтер
Імпрезовий Референт
Пресовий Референт
Господар/Господиня
Контрольна Комісія (3)

10. Внески i Різне
11. Закриття

_____________________________________

January 2016
Dear Parishioners of St. John the Baptist Church,

This is to inform you that the next, annual parishioners meeting will be held on Sunday, February 28, 2016 at 2:30 p.m. following the Divine Liturgy, in Grazhda.

Attendance at the meeting is the responsibility of each parishioner. Decisions and the resolution of outstanding issues regarding our church, are most effectively made together.

If you are interested in being a member of the church committee this year, please contact Irka Sawchyn-Doll, head of the nominating committee, via email [email protected] or by phone 973-993-3170.

Those parshioners who have paid their church dues for 2015, are entitled to full voting rights. Yearly dues may be paid on the day of the meeting. The cost for a family is $25.00, for an individual $20.00.

For the Parish Committee,
Xenia Ferencevych
Secretary

 

ANNUAL PARISHIONER MEETING AGENDA
Sunday, February 28 2016

1. Convene with prayer and honoring of departed parishioners with a moment of silence
2. Selection of Chair
3. Confirmation of meeting agenda
4. Reading and confirmation of minutes from last meeting
5. Parish Commitee Reports (Trustees, Bookeeper, Representatives)
6. Discussion of Reports
7. Auditing Commission Report – granting of dissolution of previous Parish Committee
8. Nominating Commission Report
9. Election of Parish Committee for 2016-2017

Trustees (2)
Secretary
Treasurer
Bookeeper
Event Coordinator
Press Representative
Building and Grounds Supervisor
Auditing Commission (3)

10. New Motions and Other Issues
11. Adjourn

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.