Календар / Calendar

One Response to Календар / Calendar

  1. Natalia Sonevytsky says:

    Tishusia, shcho budemomaty svij website i shcho molodi vzialysia do pratsi. Bud laska, vypravte “typos” v ukrains’kii movi. Bazahiu uspikhiv. N. Sonevytska

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *